Om Oss
Skarstein & Walaker AS er eit uavhengig rådgjevande ingeniørfirma innan byggeteknikk.

Firmaet vart stifta i november 2000 med kontorstad i Stryn.
Det er pr. i dag 7 tilsette i firmaet. Alle tilsette i firmaet er teknisk personell. 

I tillegg til tradisjonell rådgjeving innan byggeteknikk, tek vi på oss oppdrag som byggeleiing, prosjektleiing, beskrivelse, kalkulasjon, søknader for byggesak, og taksering.

Hovedvekta av våre oppdrag er i Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal, men vi tar på oss oppdrag i heile landet. Vi har hatt oppdrag i blant anna Harstad, Bodø, Trondheim, Hønefoss, Drammen og Bergen.

Firmaet har kvalitetsstyringssystem inkl. HMS utarbeidd i samarbeid med konsulentfirmaet Argus AS.