Tenester
Våre viktigaste arbeidsområder er:

Byggeteknisk prosjektering 

Statiske berekningar
Stabilitetsberekningar
Forskalings- og armeringsteikningar
Konstruksjonsteikningar av betong, stål og tre
Fundament
Berekningar mhp. seismiske påverknader (jordskjelv)

Konstruksjonsteikningar